Full kontroll över telefonin 
både idag och imorgon

Ensured är en komplett molntjänst som digitaliserar förvaltning och upphandling av telefoni.

Plattformen säkerhetsställer att telekomtjänster nyttjas optimalt och eliminerar inaktiva tjänster. Ensured innehåller även ett kraftfullt verktyg för att helt oberoende handla upp nya telefoniavtal. 

Ensured Management

Ensured Management är en operatörsoberoende tjänst som gör det möjligt att förvalta och hantera telefoni i ett och samma gränssnitt.

Mobirise


Genialisk enkel tjänsteuppföljning

Med Ensured blir det alltid rätt!
Plattformen skapar en löpande kontroll över alla tjänster och gör er uppmärksamma på tjänster som ej nyttjas.

Ensured redovisar hur många månader en tjänst har varit inaktiv och härifrån är det enkelt att avsluta dessa, skicka verifierings-sms eller göra undantag på tjänster/abonnemang.

Mobirise

Optimerings-algoritm i världsklass

Ensured ger automatiskt rekommendationer på upp och nedgradering av abonnemang efter nyttjande och kostnad. Denna algoritm bygger på data från de 12 senaste månaderna för abonnemanget och föreslår den mest lönsamma abonnemangsformen och tilläggstjänsten framöver.

MobiriseSmidigt flöde för mobilpolicy
 

I Ensured skapas och appliceras er egna mobilpolicy, plattformen identifierar och hanterar avvikelser automatiskt.

I gränssnittet skapas enkelt ett hanteringsflöde för avvikelser utanför er mobilpolicy för att digitalisera exempelvis avdrag från lön eller underlag till kostnadsansvarig. 

Ensured Improvement

Ensured Improvement är en oberoende tjänst för att enkelt och med bästa möjliga resultat upphandla telekomtjänster digitalt via en och samma kanal från start till mål.

Mobirise

Kravspecifikation

Ensured skapar digitala upphandlingsunderlag genom att analysera företagets befintliga telekomlösning för att optimera er kravspecifikation vid upphandling av framtida telekomtjänster. Kravspecifikationen innehåller även färdiga frågor och krav som är baserade på över 100 lyckade upphandlingar, vilket gör att inget missas i kravspecifikationen och att den är "up to date".

Detta underlag fylls digitalt i direkt via Ensured. Alla skall kunna göra en bra och smärtfri upphandling oavsett förkunskaper eller hur prioriterad telefonin är.

Alltid bästa möjliga resultat

Få förslag direkt från de marknadsledande aktörerna och en transparent jämförelse direkt i plattformen.

Ni följer hela flödet digitalt fån anbudsförfrågan skickas operatör/leverantör till svar inkommit till Ensured.

I jämförelsen ställs nuvarande kostnad, funktionalitet och avtalsvillkor mot valda leverantörer för att tydligt se en framtida kostnad beroende på val.


Förenklar och förtydligar hela

upphandlingsprocessen för kund och leverantör

En digital upphandling kräver mindre resurser och 

tid och ni får alltid bästa möjliga avtal direkt från valda leverantörer

Kravspecifikationen och förslagen är baserad på

hur ni faktiskt använder era tjänster
Mobirise
Förvaltning och Upphandling?
Enkelt. 

Ensured importerar enkelt nuvarande förbrukning och kostnader utan att mata in något manuellt. Vi läser in allt underlag varje månad och magin sker i plattformen Ensured.

Ensured inkluderar

Alltid till ett fastpris

Avtalsbank
Alla era befintliga och nya avtal laddas upp i Ensured.

Fria uppdateringar
Inga tillkommande kostnader för framtida funktionalitet.

Geneialisk digital uppföljning
Ensured följer upp kontinuerligt alla era telefonitjänster.

Digital Upphandling
Digital upphandling ingår för bästa möjliga resultat.

Mobilpolicy
Stöd för egen mobilpolicy och avvikelse-hantering.

Personlig Support
Alltid en personlig kontaktperson oavsett storlek.

Utbildning
Workshop och utbildning ingår för en lyckad kundresa.

Hanteringsflöde
Ni skapar ett eget flöde för att automatisera och digitalisera.

Inventering av mobilpark
Inventering och budgetering för er mobilpark med full inköpshistorik.

Boka en demo och kostnadsfri analys av era siffror

På demon av Ensured kommer vi gå igenom samtliga moduler och funktioner.
Ni får möjligheten att kostnadsfritt få en Telescope-Analys för att på ett konkret och faktabaserat sätt se förutsättningarna samt potentialen för just ert företag med era egna siffror. 

Så tveka inte att kontakta oss, så berättar vi mer om hur en Telescope-Analys fungerar.

FAQ

Ensured har endast en fast kostnad per månad där allt är inkluderat, dvs inga rörliga eller dolda kostnader tillkommer. I månadskostnaden för Ensured ingår även fri support, implementation och utbildning.

Vid en implementation läser vi in all er befintliga data 12 månader tillbaka, från att vi har fått rätt uppgifter från kunden tar det mellan 2-4 arbetsdagar tills ni är igång med plattformen. Vi har en Plug-n-Play metod för en ny kund, inget stort projekt och liten insats.

Ja, att applicera Ensured Management är oberoende avtalstid och leverantör.

Nej, Ensured är en oberoende förvaltnings- och förmedlingstjänst, nya avtal tecknas direkt med vald leverantör, inga mellanhänder eller återförsäljare.

Vi hör dig och är med på noterna 😊 Flera befintliga kunder till oss upplevde att de hade koll innan Ensured men det går inte komma runt att förvalta och hantera telefonin manuellt kräver mycket tid och arbete. Tidsåtgången för att gå igenom fakturor, portaler och statistikrapporter samt resultatet går inte att jämföra med Ensured. Ta en demo och se om vi kan lyckas utmana ett gammalt arbetssätt!

Adress

Magnus Ladulåsgatan 3
118 63 Stockholm


Kontakt

Email: info@scoped.se
Tel: +46 (0) 20451045